Off-Label en Cascade-middelen


U gebruikt in uw bedrijf verschillende medicijnen. Veel daarvan zijn door uw dierenarts voorgeschreven en deze zijn van een etiket voorzien en u heeft daar een afgiftebewijs van meegekregen.
Op het etiket staat waarvoor u het medicijn moet gebruiken: voor welk(e) dier(en), hoelang en hoeveel u moet gebruiken en wat de wachttijd is.
De meeste gegevens vindt u ook in de wachttijdenlijst.
Als u medicijnen over hebt, kunt u die niet zomaar altijd bij andere dieren gebruiken. Controleer altijd in uw behandelplan (BBP) of het middel geschikt is voor waar u het bij toe wilt passen. 
Sommige middelen mag u niet zomaar bij een ander dier toepassen!
Voorbeeld: U heeft van de dierenarts Buscopan gekregen om een kalf met diarree mee te behandelen. U houdt 2/3 van het flesje over. Nu heeft u een melkgevende koe die een beetje is opgelopen en u wilt haar Buscopan geven. Dit mag niet! Alleen in overleg met uw dierenarts kunt u haar behandelen. U krijgt dan een formulier Cascaderegeling Buscopan waarop staat welk dier u hoe lang kan behandelen met Buscopan èn er geldt dan een wachttijd van 7 dagen voor de melk en 15 dagen voor de slacht. Doet u dit niet dan bent u wettelijk gezien in overtreding.
Dit voorbeeld betreft niet alleen Buscopan, maar kan ook bij andere medicijnen het geval zijn.
Pas dus op als u op eigen houtje dieren gaat behandelen met een medicatie en indicatie die u  NIET op uw behandelplan hebt staan.
Overlegt u in dat geval eerst met uw dierenarts.