Droogzetten


Droogzetten van vaarzen en koeien.

Ergens in het begin van 2014 werd het nieuwe droogzetten geïntroduceerd.

Samenvattend:

Koeien met een celgetal van minder dan 50.000 mogen NIET meer met antibiotica worden drooggezet.
Vaarzen met een celgetal van minder dan 150.000 mogen NIET meer met antibiotica worden drooggezet.
Voor deze categorieën koeien kunnen wel de teat-sealers worden gebruikt.

Als er geen aanvullend onderzoek is of wordt gedaan, mogen alleen 1e keus middelen worden gebruikt (zoals Orbenin Dry Cow en Orbenin Extra Dry Cow) bij het droogzetten.
Pas als er resistentie tegen Cloxacilline is aangetoond bij een of meerdere dieren mogen ook andere droogzetters dan bovengenoemde worden gebruikt. Dit mag maar voor zo'n 3 maanden waarna er weer een onderzoek moet plaatsvinden.

Als er via aanvullend onderzoek op bedrijfsniveau aanleiding toe is, mogen 2e keus middelen bij mastitis worden ingezet (zoals Avuloxil, Albiotic Formule, SuperMastidol en Ubrostar).