Droogzetten


Droogzetten van vaarzen en koeien.

Ergens in het begin van 2014 werd het nieuwe droogzetten geïntroduceerd.

Samenvattend:

Koeien met een celgetal van minder dan 50.000 mogen NIET meer met antibiotica worden drooggezet.
Vaarzen met een celgetal van minder dan 150.000 mogen NIET meer met antibiotica worden drooggezet.

Als er geen aanvullend onderzoek is of wordt gedaan, mogen alleen 1e keus middelen worden gebruikt (zoals Orbenin Dry Cow en Orbenin Extra Dry Cow).
Als er via aanvullend onderzoek op bedrijfsniveau aanleiding toe is, mogen 2e keus middelen worden ingezet (zoals SuperMastidol en Ubrostar).


U wordt via de media en deze website op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.