Attentie BBP BGP


Vanuit verschillende dierenartspraktijken is gevraagd of de GD veehouders namens de praktijk kan attenderen op het tijdig vernieuwen van hun BGP en BBP op VeeOnline (binnen twaalf maanden na vorige plan). Wij willen dit als GD doen waarbij we de betreffende veehouders 1 maand voor verloop van hun BGP en/of BBP een e-mail sturen. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat is ingevuld in het BGP/BBP of, indien niet ingevuld, het e-mailadres wat we als GD hebben. Veehouders waarvan geen e-mail adres bekend is ontvangen de attentie eenmalig per brief met het verzoek hun e-mail adres door te geven voor volgende attenties.
 
Er wordt ernaar gestreefd de eerste attenties voor het tijdig vernieuwen van BGP/BBP half september 2013 te versturen.