Paarden actueel

Naast onze werkzaamheden bij de herkauwers behandelen we ook paarden.
Paarden moeten jaarlijks worden gevaccineerd tegen influenza (manegepaarden vaak om het half jaar) en om de paar jaar ook tegen tetanus. Deze twee vaccinaties kunnen ook tegelijk in één cocktail worden toegediend.
Naast het vaccineren is het zaak de paarden ook regelmatig te ontwormen. Het beste gebeurt dit nadat er een parasitair onderzoek van de mest is gedaan. U weet dan precies welke parasieten in het dier aanwezig zijn en welk wormmiddel u hier het beste voor kunt gebruiken.
Voor dierenarts Nagel, die zich alleen nog maar met paarden bezighoudt, nemen wij zijn diensten waar. We komen dan ook met regelmaat bij zieke en gewonde paarden.alt

alt