Bedrijfsbegeleiding

 
U kunt er voor kiezen met uw bedrijf aan de BedrijfsBegeleiding (BB) mee te doen. Dit houdt het volgende in:

Op een vaste dag in de maand wordt uw bedrijf door ons bezocht. We voeren dan al de door u gewenste werkzaamheden uit.
Vaak wordt een groot gedeelte van de tijd besteed aan de vruchtbaarheid van uw vee. Dan worden de dieren op dracht beoordeeld en van de dieren die niet drachtig zijn of niet tochtig worden, wordt gezocht naar een oorzaak. Aansluitend vindt dan een behandeling plaats.
Andere werkzaamheden worden die ochtend ook zoveel mogelijk uitgevoerd: PBB, kalveren onthoornen, vaccinaties uitvoeren, bloedmonsters nemen, etc.
Tenslotte wordt er een afspraak voor de volgende maand vastgelegd in de agenda.

Download hier de 'Bedrijfsbegeleiding Attentielijst'.