Voedingssonde inbrengen

In het volgende filmpje laat Marieke zien hoe je een voedingssonde bij een kalf inbrengt:  Voedingssonde ingeven

Off-Label en Cascade-middelen


U gebruikt in uw bedrijf verschillende medicijnen. Veel daarvan zijn door uw dierenarts voorgeschreven en deze zijn van een etiket voorzien en u heeft daar een afgiftebewijs van meegekregen.
Op het etiket staat waarvoor u het medicijn moet gebruiken: voor welk(e) dier(en), hoelang en hoeveel u moet gebruiken en wat de wachttijd is.
De meeste gegevens vindt u ook in de wachttijdenlijst. Daar staat nu ook wat de werkzame stof van het diergeneesmiddel is.
Als u medicijnen over hebt, kunt u die niet zomaar altijd bij andere dieren gebruiken. Controleer altijd in uw behandelplan (BBP) of het middel geschikt is voor waar u het bij toe wilt passen. 
Sommige middelen mag u niet zomaar bij een ander dier toepassen!
Voorbeeld: U heeft van de dierenarts Buscopan gekregen om een kalf met diarree mee te behandelen. U houdt 2/3 van het flesje over. Nu heeft u een melkgevende koe die een beetje is opgelopen en u wilt haar Buscopan geven. Dit mag niet! Alleen in overleg met uw dierenarts kunt u haar behandelen. U krijgt dan een formulier Cascaderegeling Buscopan waarop staat welk dier u hoe lang kan behandelen met Buscopan èn er geldt dan een wachttijd van 7 dagen voor de melk en 15 dagen voor de slacht. Doet u dit niet dan bent u wettelijk gezien in overtreding.
Dit voorbeeld betreft niet alleen Buscopan, maar kan ook bij andere medicijnen het geval zijn.
Pas dus op als u op eigen houtje dieren gaat behandelen met een medicatie en indicatie die u NIET op uw behandelplan hebt staan.
Overlegt u in dat geval eerst met uw dierenarts.

Kalveren de winter door

Beste veehouders,
 
De winter begint en dan wordt het kouder. Op het melkveebedrijf is dit een risicoperiode voor de kalveren in de eerste levensmaand.
 
Voor elke graad onder de 10 graden Celsius heeft een jong kalf 2% meer energie uit voer nodig om zichzelf warm te houden. Als hun vacht nat is, stijgt deze behoefte. Als ze ziek zijn stijgt deze behoefte. En als ze diarree hebben vermindert de opname van voedingsstoffen.

Lees meer: Kalveren de winter door

Meer artikelen...

  1. Runderen actueel